gjendeosen_hjemmeside_ver-008Parkering på travle dager
juli / august / helger

Gjendeosen Parkering blir ofte fylt opp tidlig om morgenen på travle dager og da blir all parkering ledet inn på Reinsvangen Parkering og man vil kunne oppleve en mindre kø ved innkjøringen til Reinsvangen Parkering.

Men man blir så raskt kjørt opp til Gjendeosen Parkering/Gjendebåtene med 2-3 busser som kjører kontinuerlig gratis skytteltrafikk.

Det er også gratistransport tilbake til Reinsvangen Parkering om ettermiddagen når man kommer tilbake fra fjellturen.

NB! Fra og med 2017 kjøpes og betales billetten for gjendebåtene på forhånd via internett. Se www.gjende.no.